Kurs żeglarz jachtowy w Krakowie

Warunki Uczestnictwa w Kursie
Pobierz w postaci pliku PDF: Warunki

Żeglarz Jachtowy

Kurs z egzaminem na patent uprawniający do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w napęd mechaniczny po wodach śródlądowych oraz jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 14 roku życia

Każdy kurs jest zakończony egzaminem na stopień żeglarza jachtowego PZŻ

 

Kurs składa się z zajęć praktycznych i teoretycznych.

- zajęcia teoretyczne realizowane są w formie wykładów z przedmiotów: przepisy, locja, budowa, teoria żeglowania, ratownictwo, meteorologia. 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują

bezpłatne , autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz dostęp do pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej.

Przykład animacji - Manewr podejścia na silniku do pomostu dziobem i rufą.
Cumowanie na mooringu , kotwicy, bojce, Y-Bomie


(aby przyspieszyć animację naciśnij guzik w jej prawym dolnym rogu)


szkolenie praktyczne na jachtach kabinowych obejmujące manewry jachtem pod żaglami oraz na silniku zaburtowym/stacjonarnym.

Terminy kursów na patent żeglarza jachtowego

Nazwa KursuTermin kursuCena Kursu (zł)
Kurs Intensywny K-104-04-2016 - 16-04-2016900
Kurs Intensywny K-218-04-2016 - 30-04-2016900
Kurs Intensywny K-302-05-2016 - 14-05-2016900
Kurs Intensywny K-416-05-2016 - 28-05-2016900
Kurs Intensywny K-530-05-2016 - 11-06-2016900
Kurs Intensywny K-613-06-2016 - 25-06-2016900
Kurs Intensywny K-727-06-2016 - 09-07-2016900
Kurs Intensywny K-811-07-2016 - 23-07-2016900
Kurs Intensywny K-1008-08-2016 - 20-08-2016900
Kurs Intensywny K-1122-08-2016 - 03-09-2016900
Kurs Intensywny K-1205-09-2016 - 17-09-2016900
Kurs Intensywny KJ-1319-09-2016 - 01-10-2016900
Kurs Intensywny KJ-1403-10-2016 - 15-10-2016900
Kurs Intensywny KJ-1517-10-2016 - 29-10-2016900
Nazwa KursuTermin kursuCena Kursu (zł)
Kurs weekendowy KW-102-04-2016 - 07-05-2016900
Kurs weekendowy KW-207-05-2016 - 11-06-2016900
Kurs weekendowy KW-311-06-2016 - 16-07-2016900
Kurs weekendowy KW-416-07-2016 - 20-08-2016900
Kurs weekendowy KW-520-08-2016 - 24-09-2016900
Kurs weekendowy KW-624-09-2016 - 29-10-2016900
Nazwa KursuTermin kursuCena Kursu (zł)

Kursy intensywne obejmują 13 spotkań:

- w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 16-21 (kursy K-1,K-2 i K-12,L-13 godzina 15-20)

   teoria i praktyka

- w weekend dwie soboty i niedziela w godzinach 16-18 - praktyka

Rozpoczęcie kursów w poniedziałki godzina 16:30 sala wykładowa

 

Kursy intensywne jesienne obejmują 13 spotkań:

- w tygodniu pierwszym od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 lub 16 (do uzgodnienia) do 21

teoria i praktyka

- w sobotę i niedzielę w godzinach 10-16

- w tygodniu drugim od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 do 18:30

- w sobotę przed egzaminem w godzinach 10-14

Rozpoczęcie kursów jesiennych (K-13,K-14,K-15) w poniedziałki o 16


Kursy weekendowe obejmują 11 spotkań:

- w weekend sobota, niedziela w godzinach 10-16 teoria i praktyka

Rozpoczęcie kursów w soboty godzina 10 sala wykładowa

 

Kursy letnie "Lato pod żaglami"obejmują 11 spotkań:

- w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 teoria i praktyka

- sobota przed egzaminem 10-14 praktyka

 Wymagania: ukończone 14 lat

* w cenę wliczone jest 10 obiadów (w przerwie 14-14.45)

Rozpoczęcie kursów w poniedziałki godzina 9 sala wykładowa


Opis kursów żeglarskich

Nasze kursy są skierowane do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem oraz tych, którzy posiadają już podstawowe doświadczenie żeglarskie i chciałyby tą wiedzę ugruntować w finale zakańczając szkolenie egzaminem na patent żeglarza jachtowego. 

Szkolenia realizujemy w formie intensywnej oraz weekendowej.

 

Kursy intesywne

- rozpoczynają się w poniedziałki i odbywają się w 13 kolejnych dni w godzinach popołudniowych 16-21. Egzamin planowany jest w niedzielę w czternastym dniu szkolenia


Kursy intensywne jesienne

-  rozpoczynają się w poniedziałki i odbywają się w kolejne 13 dni w godzinach popołudniowych 15:30 lub 16 do 21, a po zrealizowaniu tematów wykładów zajęcia praktyczne do 18:30. W pierwszy weekend 10-16, w kolejną sobotę 10-14. Egzamin planowany jest w niedzielę w czternastym dniu szkolenia.

 

Kursy weekendowe

- rozpoczynają się w soboty i trwają przez 6 kolejnych weekendów 11 spotkań w godzinach 10-16. Egzamin planowany jest w niedzielę w dwunastym dniu szkolenia.


Ramowy plan kursu

- przygotowanie jachtu do wypłynięcia:  taklowanie jachtu, obsługa urządzeń jachtowych, stawianie zrzucanie żagli

- prowadzenie jachtu pod żaglami: trzymanie kursu, ostrzenie, odpadanie, stawanie w dryf, zwroty przez sztag i rufę

- manewry pod żaglami: człowiek za burtą, podejście i odejście od nabrzeża, podejście i odejście z boji

- żegluga w trudnych warunkach: refowanie w porcie i na wodzie, żegluga na foku

- obsługa silnika zaburtowego: uruchamianie silnika zaburtowego i stacjonarnego, zasady eksploatacji silników

- manewry wyjścia z portu na silniku

- manewry wejścia do portu na silniku: stawanie przy pomoście burtą, dziobem i rufą przy użyciu mooringu, kotwicy, boji manewrowej

- manewr człowiek za burtą na silniku

- kotwiczenie

- kładzenie i stawianie masztu


Warsztaty żeglarskie w Krakowie

Manewry z kołem sterowym na silniku stacjonarnym

Dzień pierwszy

- teoria manewrowania jachtem na silniku

- zasady obsługi silnika stacjonarnego

- uruchamianie silnika stacjonarnego

- cyrkulacja i droga hamowania jachtu, zaciesnianie cyrkulacji

- manewr człowiek za burtą na silniku

- manewr podejścia do nabrzeża burtą "along side"

 

Dzień drugi

- manewr odejścia od nabrzeża z użyciem cum i springów

- manewr podejścia do boi rufą

- odejście z boi w zadanym kierunku

- manewry podejścia do nabrzeża dziobem i rufą z wykorzystaniem:

boi manewrowej

mooringu

kotwicy

- kotwiczenie

 

Koszt 300 zł

Terminy: prosimy o kontakt telefoniczny


Manewrowanie jachtem na silniku zaburtowym


 

- to dwudniowy kurs doszkalający dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego obejmujący manewrowanie jachtem na silniku:

 

Dzień pierwszy

- teoria manewrowania jachtem na silniku

- zasady obsługi silnika zaburtowego

- uruchamianie silnika zaburtowego zimnego i ciepłego

- cyrkulacja i droga hamowania jachtu o napędzie mechanicznym

- manewr człowiek za burtą na silniku

- manewr podejścia do nabrzeża burtą "along side"

- manewr odejścia od nabrzeża z użyciem cum i springów

 

Dzień drugi

- manewr podejścia do boi dziobem i rufą

- odejście z boi w zadanym kierunku

- manewry podejścia do nabrzeża dziobem i rufą z wykorzystaniem:

boi manewrowej

Y-bomu

mooringu

kotwicy

- kotwiczenie

- kładzenie i stawianie masztu w czasie żeglugi na silniku

 

 

 Cena 300 zł

Terminy: prosimy o kontakt telefoniczny


Manewrowanie jachtem pod żaglami i na silniku zaburtowym

- czterodniowy kurs lub dwudniowy kurs doszkalający dla osób posiadających patent żeglarza jachtowego obejmujący manewrowanie jachtem na silniku zaburtowym i pod żaglami

 

Część motorowodna

- teoria manewrowania jachtem na silniku

- zasady obsługi silnika zaburtowego

- uruchamianie silnika zaburtowego zimnego i ciepłego

- cyrkulacja i droga hamowania jachtu o napędzie mechanicznym

- manewr człowiek za burtą na silniku

- manewr podejścia do nabrzeża burtą ?long side?

- manewr odejścia od nabrzeża z użyciem cum i springów

- manewr podejścia do boi dziobem i rufą

- odejście z boi w zadanym kierunku

- manewry podejścia do nabrzeża dziobem i rufą z wykorzystaniem:

boi manewrowej

Y-bomu

mooringu

kotwicy

- kotwiczenie

- kładzenie i stawianie masztu w czasie żeglugi na silniku

 

Część żaglowa

- przygotowanie jachtu do wypłynięcia

- halsowanie pod wiatr i z wiatrem

- żegluga w trudnych warunkach ? refowanie w porcie i na wodzie

- człowiek za burtą

- kotwiczenie

- stawanie na biwaku

- manewry portowe na żaglach

- kładzenie i stawianie masztu

- stawanie na boi

 

koszt 450 zł

Terminy: prosimy o kontakt telefoniczny


Kurs radiooperatora łączności bliskiego zasięgu SRC

W ramach szkolenia teoretyczno-praktycznego kursanci poznają zasady komunikacji morskiej. Część praktyczna realizowana jest na prawdziwych morskich radiotelefonach VHF-DSC i obejmuje bardzo bogaty program symulacji różnego typu komunikacji na morzu. W programie są zawarte także podstawowe angielskie zwroty w komunikacji morskiej, alarmy distress i ich odwoływanie, obsługa NAVTEX, EPIRB, AIS i SART. Po każdym kursie organizujemy egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo SRC. Jest to JEDYNE uznawane, polskie uprawnienie tego typu.

Cena: tel.

Cena szkolenia zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne na sprzęcie VHF, podręcznik "SRC - podręcznik dla radiooperatorów " wraz z płytą CD

Opłata dodatkowa - opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa - 125,-zł/os (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

UWAGA!
Aby przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz
z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty 125zł za egzamin i wydanie świadectwa.

Osoby, które nie złożą dokumentów w wymaganym czasie (liczy się data dostarczenia dokumentów) nie zostaną dopuszczone do egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008).

 


Diesel na jachcie

Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem autentycznych silników (Volvo Penta i Mariner). W pierwszej części teoretyczne szkolenie z zakresu budowy i obsługi układów napędowych stosowanych na jachtach żaglowych i motorowych, a następnie niezwykle wciągające praktyczne zajęcia z pracującymi silnikami: budowa, obsługa i drobne naprawy (odpowietrzanie, regulacja zaworów, wymiana wirnika i termostatu, itp.). Ćwiczenia na pracującym modelu jachtowego układu napędowego diesla (silnik Volvo Penta + osprzęt i przekładnia) oraz dwusuwowym silniku zaburtowym pozwolą każdemu nabrać niezwykle ważnego doświadczenia i umiejętności radzenia sobie z problemami na morzu. Każdy kursant otrzymuje podręcznik obsługi jachtowego silnika diesla

Cena: 470,- zł/os


Ceny Kursów i Warsztatów żeglarskich


Kursy żeglarskie na sezon 2016


1. Kurs żeglarz jachtowy intensywny:

Nazwa KursuTermin kursuCena Kursu (zł)
Kurs Intensywny K-104-04-2016 - 16-04-2016900
Kurs Intensywny K-218-04-2016 - 30-04-2016900
Kurs Intensywny K-302-05-2016 - 14-05-2016900
Kurs Intensywny K-416-05-2016 - 28-05-2016900
Kurs Intensywny K-530-05-2016 - 11-06-2016900
Kurs Intensywny K-613-06-2016 - 25-06-2016900
Kurs Intensywny K-727-06-2016 - 09-07-2016900
Kurs Intensywny K-811-07-2016 - 23-07-2016900
Kurs Intensywny K-1008-08-2016 - 20-08-2016900
Kurs Intensywny K-1122-08-2016 - 03-09-2016900
Kurs Intensywny K-1205-09-2016 - 17-09-2016900
Kurs Intensywny KJ-1319-09-2016 - 01-10-2016900
Kurs Intensywny KJ-1403-10-2016 - 15-10-2016900
Kurs Intensywny KJ-1517-10-2016 - 29-10-2016900

 

 

Kursy intensywne obejmują 13 spotkań:

- w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 16-21 (kursy K-1 i K-12 godzina 15-20)

   teoria i praktyka

- w weekend dwie soboty i niedziela w godzinach 15-18  praktyka

Rozpoczęcie kursów w poniedziałki godzina 16 sala wykładowa

 

2. Kurs żeglarz jachtowy weekendowy:

 
Nazwa KursuTermin kursuCena Kursu (zł)
Kurs weekendowy KW-102-04-2016 - 07-05-2016900
Kurs weekendowy KW-207-05-2016 - 11-06-2016900
Kurs weekendowy KW-311-06-2016 - 16-07-2016900
Kurs weekendowy KW-416-07-2016 - 20-08-2016900
Kurs weekendowy KW-520-08-2016 - 24-09-2016900
Kurs weekendowy KW-624-09-2016 - 29-10-2016900

 

Kursy intensywne obejmują 11 spotkań:

- w weekend sobota, niedziela w godzinach 10-16 teoria i praktyka

Rozpoczęcie kursów w soboty godzina 10 sala wykładowa

 

3. Kurs żeglarz jachtowy młodzież "Lato pod żaglami":

Nazwa KursuTermin kursuCena Kursu (zł)
 

 

Kursy letnie obejmują 11 spotkań:

- w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 teoria i praktyka

- sobota przed egzaminem 10-14 praktyka

 Wymagania: ukończone 14 lat

* w cenę wliczone jest 10 obiadów (w przerwie 14-14.45)

Rozpoczęcie kursów w poniedziałki godzina 9 sala wykładowa

 

Sprzęt szkoleniowy

Sailing Pro to najlepszy sprzęt szkoleniowy na terenie całego Krakowa.

Szkolenie praktyczne prowadzone jest na jachtach żaglowych:

 - siedmiometrowych: Laguna 730 i Contessa 777

- sześciometrowych: Conrad  600 i Mak 626

 Park silnikowy stanowią:

 - silniki dwusuwowe - Yamaha

- silniki czterosuwowe - Mercury

- silnik stacjonarny - Volvo-Penta


Do osłony ratowniczej akwenu szkoleniowego posiadamy motorówkę:

- Harpun 550 z silnikiem Mercury 90

 Szkolenie teoretyczne

 Multimedialna sala wykładowa wraz z zapleczem sanitarnym i kącikiem kawowym.

 Nasze pomosty manewrowe to:

 - klasyczny pontonowy pomost manewrowy

- pomosty w technologii modułowej umożliwiające dowolna konfigurację ligi brzegowej

- stanowiska manewrowe wyposażone w: boje manewrowe, Y-bomy, mooringi

- ogrodzony piaszczysty odcinek plaży, do nauki bezpiecznego sztrandowania jachtu na

"Mazurskim Biwaku" z wykorzystaniem kotwicy

 

Dodatkowo każdy otrzyma darmowy autorski skrypt do nauki żeglarstwa.

Jacht szkoleniowy kabinowy MARLIN z silnikiem stacjonarnym i kołem sterowym

Jacht stacjonuje w Krakowie na zalewie Bagry

Kabinowy jacht szkoleniowy Stępka

Jacht stacjonuje w Krakowie na zalewie Bagry

Kabinowy (kilowy) jacht szkoleniowy Szlemik

Jacht stacjonuje w Krakowie na zalewie Bagry

Kabinowy (mieczowy) 7.3m jacht szkoleniowy Barbara

Jacht stacjonuje w Krakowie na zalewie Bagry

Zaplecze dydaktyczne

Pomosty szkoleniowe na zalewie

Zapewniamy unikalne, bezpłatne pomoce szkoleniowe

Multimedialna sala szkoleniowa

Dojazd


Dane do przelewów:
ING Bank Śląski
51 1050 1445 1000 0092 1096 8195
Tutułem: "Szkolenie żeglarskie - Imię Nazwisko kursanta
"
Sailing Pro - J.R. Stępień
ul. Kozia 30
30-733 Kraków, małopolska

tel. +48 509 669 184
Email
kursy@patenty-zeglarskie.pl

Skróty do dokumentów

  • Terminy kursów na patent żeglarza jachtowego
  • Ceny kursów żeglarskich
  • Opisy kursów żeglarskich
  • Warsztaty - manewry z kołem sterowym
  • Warsztaty - manewry w portach chorwacji
  • Warsztaty - manewrowanie na silniku zaburtowym
  • Warsztaty - manewrowanie jachtem pod żaglami i silniku
  • Warsztaty - Kurs SRC
  • Warsztaty - Diesel na jachcie